Icons Icons

Välkommen till Hälsokällan - Traditionell Kinesisk Medicin i modern tid.

En klinik specialiserad på kvinnorelaterade sjukdomar.

Läs mer om Hälsokällan

Vad är Traditionell Kinesisk Medicin & vad kan behandlas med TKM?

Vad är det som gör att Traditionell Kinesisk Medicin är så speciell?

Läs mer

Kvinnans hälsa

Läs mer

Infertilitet & IVF

Läs mer

Qigong

Läs mer

Kinesiska Teér

Läs mer

Nurturing life through the body, heart, and spirit with the wisdom of Traditional Chinese Medicine