Icons Icons

Välkommen till Hälsokällan

Traditionell Kinesisk Medicin i modern tid.

Läs mer om Hälsokällan

Traditionell Kinesisk Medicin

Traditionell Kinesisk Medicin (TCM) har sitt ursprung minst 2500 år tillbaka enligt de äldsta skriftliga redogörelserna. Arkeologiska fynd visar på medicinsk verksamhet så långt som 3600 år tillbaka..

Läs mer

Kvinnans hälsa

Läs mer

Qigong

Läs mer

Kurser

Läs mer

Kinesiska Teér

Läs mer

Blogg | 16 maj

Sommar, Tai Yang och Eldelementet

“Spring gives birth, Summer grows, Autumn harvests and Winter stores” 春生, 夏長, 秋收, 冬藏 . “In Spring and Summer nourish Yang, and in Autumn and Winter nourish Yin” 春夏養 陽, 秋冬養陰.- Huang Di Nei Jing

Läs mer

Blogg | 13 mars

Känslor är energi…

Känslor är energi. Energi som befinner sig i ständig rörelse och förändring.

Läs mer

Nurturing life through the body, heart, and spirit with the wisdom of Traditional Chinese Medicine