Icons Icons

Vad är en Hårmineralanalys? 

En hårmineralanalys är ett vävnadsprov som visar den mängd mineral som tagits upp i cellerna under den tid håret växt.  Håret växer till inifrån och ut med ungefär en cm i månaden. Ett utsnitt av hårets längd speglar därmed de näringsämnen som tagits upp under den tid håret har växt. Det gör hårmineralanalysen till ett utmärkt verktyg för att utreda sådana frågor som handlar om näringsämnen, hälsa/ välmående och livsstil när du vill optimera ditt välmående och vitalitet i hud och kropp.

Det är värt att påpeka att hårmineralanalys inte är en håranalys, det vill säga att det är inte en analys av själva hårets kvalitet. Däremot är det ju så att även håret är beroende av att näringstillgång och upptagningsförmåga är bra, precis som för alla andra organ och funktioner i kroppen. En hårmineralanalys är en metod att utreda hela kroppens näringsstatus.

Vi kan skapa oss en bra förståelse för sambanden bakom olika besvär när vi kopplar mineralstatusen mot vetskapen om kroppens funktioner och kunskapen om den kemiska uppbyggnaden av vitaminer, hormoner, proteiner och andra vitala byggstenar. I analysrapporten redovisas mineralerna i förhållande till varandra för att visa den viktigaste mineralbalansen.

I hårmineralanalysen ingår totalt 37 mineraler/ grundämnen:

 • 15 essentiella mineraler: Ca, Mg, Na, K, Cu, Zn, P, Fe, Mn, Cr, Se, Co, Mo, S
 • 14 spårämnen: Ge, Ba, Bi, Rb, Li, Ni, Pt, Tl, V, Sr, Sn, Ti, W, Zr
 • 8 tungmetaller: Sb, U, As, Be, Hg, Cd, Pb, Al

I analysrapporten presenteras alla mineraler på ett tydligt sätt som visar de viktiga inbördes förhållanden, mineralbalansen.

 

Vem har nytta av att göra en Hårmineralanalys?

Hälsokällan kompletterar informationen om näringsstatus från hårmineralanalysen, med en skattning av olika aspekter av välmående som vi fångar upp i en funktionsmedicinsk hälsoprofil. Resultaten visar hållbara och stora förbättringar av ett flertal olika besvär av både hud, hälsa och välmående.

Vi rekommenderar en hårmineralanalys inklusive handlingsplan som det effektivaste sättet att komma tillrätta med problem i hud, hälsa och välmående. Det kan handla om olika jobbiga hudåkommor som t.ex. Akne, Perioral Dermatit och Rosacea. Vi har även stor hjälp av HMA vid diverse hormonella störningar, där vi direkt ser var vi kan sätta in insatser som ger resultat. Hårmineralanalysen är ett ovärderligt verktyg vid mer eller mindre diffusa kroppsliga problem som bland annat omfattar brist på energi, svagt immunförsvar, sömnrubbningar, koncentrationssvårigheter, stelhet i kroppen m.m.

Exempel på när en hårmineralanalys är lämplig:

 • Om vi har en skada, sjukdom eller vid hög belastning t.ex. stress. Under sådana förhållanden behöver kroppen ofta mer än vad som är möjligt att få i sig genom kosten. Till exempel leder stress till brist på magnesium och B-vitaminer.
 • Om vi har försämrad upptagningsförmåga. Vanliga orsaker till detta är att man har problem med matsmältningssystemet eller vid störningar eller genetiska variationer som påverkar cellernas upptag av näringsämnen. Ett exempel är att låg saltsyrenivå i magen kan ge järnbrist.
 • Om vi avstår från vissa råvaror eller typer av mat. Detta kan vara på grund av allergi, överkänslighet, etiska ställningstaganden eller helt enkelt den personliga smaken. Vegetarianer och veganer saknar ofta vitamin B-12.

Men det behöver inte alltid handla om att undvika näringsbrist. Vi kan också vilja optimera vårt välmående. Det gäller den som vill förbättra sin mentala och fysiska prestationsförmåga, eller den som lever ett hektiskt liv med påfrestningar i form av stress, sömnbrist, föroreningar eller förkylningsvirus. Vid hälsooptimering genom näringstillskott är det viktigt att veta att man inte får överskott av något enstaka mineral. Här är en hårmineralanalys det perfekta verktyget för att hålla balansen!

Kosttillskott som komplement till näringsrik kost

En hårmineralanalys ger inte endast besked om vilka kosttillskott man bör ta. Vi rekommenderar våra klienter att också ta analysrapporten och handlingsplanen som utgångspunkt i valet av kost och råvaror.

Kosten ska utgöra basen i ett hållbart och hälsosamt liv och kosttillskotten ska användas just som ett tillskott, där intaget genom maten inte räcker till.

Med detta sagt är det dock så att i princip alla behöver eller skulle må bra av att komplettera sin kost med något kosttillskott, i alla fall periodvis. Ett klassiskt exempel är att vi på våra breddgrader i Sverige inte får tillräckligt med solljus på huden under vintern för att bilda D-vitamin. Därför lyder rekommendationen att vi ska tillföra vitamin D genom tillskott från oktober till maj. Vissa rekommendationer säger att vi behöver ett tillskott av vitamin D under hela året.

Men räcker det inte med att äta vanlig mat? Behövs verkligen tillskotten?

Rekommenderat Dagligt Intag (RDI) och Dagligt Referensintag (DRI) av mineraler och vitaminer i matvaror och kosttillskott fastställs av Livsmedelsverket i NNR2012. De utgår från den allmänna, friska, vuxna befolkningen i Sverige och nivåerna är satta för att undvika bristsjukdomar, med viss marginal. Inom sjukvården används gränsvärden som anger när risk föreligger för bristsjukdomar, eller toxiska, skadliga nivåer.

Det finns ett spann mellan de här två ytterligheterna, och det är där vi behöver kosttillskotten. De flesta har egna erfarenheter av att ta örter och vitaminer för att lindra förkylningar, eller att uppleva mer energi och ökat välmående. Avvikelser i mineralbalans ses hos nästan alla klienter och glädjande nog kan vi se ett samband mellan ett välriktat intag av kosttillskott och ett ökat välmående.

Kostvanorna i befolkningen varierar ganska mycket, och tyvärr är det inte ovanligt med ensidig eller bristfällig kost. Dessutom är det så att näringsinnehållet i så kallad “vanlig mat” inte alltid är tillräckligt. En omständighet som oroar är att näringsinnehållet sjunker något för varje år i spannmål, frukter, grönsaker, kött och fisk m.m.

Detta anses bero på flera globala faktorer. Den ökade “effektiviteten” i livsmedelssystemet med långa transporter innebär skörd redan innan full mognad. De ökade kraven på högre produktionstakt gör att storlek och utseende är högre prioriterat än ett bra näringsinnehåll. Dagens storskaliga jordbruk är ensidigt och använder kraftig konstgödsling som leder till att jorden utarmas på näringsämnen.

Förädlingen för ökad tålighet mot bekämpningsmedel är en annan stor förklaring till att vår mat innehåller färre och mindre näringsämnen nu än vad den gjorde i mitten av 1900 talet. Detta diskuteras i en intressant artikel i Scientific American; Dirt Poor: Have Fruits and Vegetables Become Less Nutritious? I artikeln redovisas bland annat en studie från 2004 av Donald Davis, University of Texas, som visar hur näringsinnehållet i frukt och grönt har sjunkit sedan 1950.

 

 

Vilka har nytta av att göra en hårmineralanalys?

Slutsatsen är att en hårmineralanalys är ett bra verktyg som alla har stor nytta av. Vi har stor nytta av att känna till mineralbalansen i kroppens celler när vi letar efter faktorer som försämrar hälsan och när vi vill optimera välmående och prestationsförmåga.

Bara en sån enkel sak som att veta vad kroppen behöver i stället för att gissa! En hårmineralanalys ger en bra vägledning i planeringen av en nyttig och allsidig kost. På så sätt minskar du risken att du får i dig för mycket av något mineral. Och du slipper köpa multi-tillskott, bara ifall att!

 

 

Hur kan en hårmineralanalys hjälpa mig till bättre hälsa?

Om man tänker sig att kost är vad vi konsumerar och näring är vad vi behåller inser vi vikten av att ha en bra mineralbalans i kroppen för att ha bra hälsa. Med en hårmineralanalys får du veta hur just din kropps mineralbalans ser ut, det vill säga hur din kropp tar upp den näring i den kost du äter.

Vitaminer, mineraler, aminosyror och enzymer är livsviktiga komponenter för kroppens uppbyggnad och funktion. Samspelet och den inbördes relationen mellan dessa näringsmässiga byggstenar har visat sig ha stor betydelse för hälsan.

En hår- och mineralanalys indikerar vilka tillskott man behöver och vilka som ska undvikas. Men vad som är bra näringsmässigt för en människa kanske inte är bra för en annan. Din personliga analysrapport är utformad så att den hjälper dig att tillsammans med din läkare/terapeut få fram bästa möjliga, personliga näringsprogram. Efter 30 års forskning har håranalysen visat sig vara den mest praktiska metoden att kontrollera mineralbalansen i kroppen.

Hur används Hårmineralanalys hos Hälsokällan?

Hälsokällan använder hårmineralanalys (HMA) som ett verktyg att skaffa oss exakt vetskap om tillståndet i kroppen hos de klienter vi behandlar. Med mineralstatusen som underlag kan vi analysera näringsupptag och ämnesomsättning. Genom att vi kompletterar detta med en utförlig hälsoprofil kan vi se sambanden mellan mineralstatusen och det upplevda måendet. Därefter kan vi rekommendera en optimal kost och kompletterande kosttillskott samt övriga justeringar i livsstil.

 

Hos Hälsokällan ingår hårmineralanalysen som ett underlag i ett program, tillsammans med information om livsstil och hälsa från en funktionsmedicinsk hälsoprofil.

Vid rådgivningen pekar vi ut de insatser som kommer att ge dig hållbar effekt på ditt välmående. De blir dina mål i din personliga handlingsplan.

Du väljer om du vill göra hårmineralanalysens rådgivning hos Hälsokällan eller om du vill göra den på distans, via telefon och mejl.

I rådgivningen tar vi fram en personlig handlingsplan som innehåller flera livsstilsfaktorer och rekommendationer för kost och tillskott för effektiv mineralbalansering. Handlingsplanen sträcker sig 3-5 månader framåt i tiden. Under den perioden arbetar klienten på egen hand med sina livsstilsjusteringar steg för steg.

 

Hälsokällan samarbetar med Trace Elements i Addison, Texas USA, och den svenska representanten NutriTech för laboratorieanalys av hårmineralanalys och erbjuder en 10 sidors analys på svenska som visar din personliga mineralstatus, avancerad analystolkning, dietråd och förslag till balansering med kosttillskott.

Labbtest Hårmineralanalys

1 784 kr

Labbtest Hårmineralanalys, innehåller testet utan handlingsplan / rådgivning från terapeut. En hårmineralanalys ger en tillförlitlig bild över förekomsten av mineraler (15 st) och spårämnen (15 st) med deras inbördes förhållande (balans) samt eventuell förekomst av giftiga tungmetaller (8 st) i kroppens vävnad. Det ger information om näringsupptag, visar hormonell balans och anger aktiviteten i ämnesomsättningen.

 

Vill du beställa Labbtest Hårmineralanalys nu? Ring, 070-5739479, eller mejla Hälsokällan, info@halsokallan.eu i dag för att boka!

 

Beskrivning

Innehåller din labbrapport med mineralanalysen. Vi går inte igenom hur analysrapporten är uppbyggd eller ger en handlingsplan / rådgivning.

Hårmineralanalys inklusive genomgång och handlingsplan finns också som komplett tjänst Hårmineralanalys med Handlingsplan.

 

Så här går hårmineralanalysen till:

Vi skickar ett komplett kit med allt du behöver för att göra en hårmineralanalys.

Provtagningen går till så att du tar en liten mängd hår från nacken på ditt huvud, bäst är om du har någon som hjälper dig med klippandet. De innersta 2-3 cm (som bildats under de senaste 2-3 månaderna) skickas till Hälsokällan och sedan vidare till NutriTech. 3 – 4 veckor senare får du rapporten med provsvaret på mejl.

 

Vi behöver uppgifter om dig:

När du beställer Labbtest Hårmineralanalys här hos oss så behöver vi lämna några uppgifter om testpersonen till labbet för att de ska göra en så exakt analys som möjligt.

 • Namn
 • Ålder (födelsedatum)
 • Biologiskt kön
 • Ev. Laboratory No. (Från Trace Elements, om du gjort analys tidigare)
Du kan lämna de här uppgifterna i samband med beställningen.

Paket Hårmineralanalys och Handlingsplan 3 månader

2 584 kr

Hårmineralanalys med Handlingsplan 3 månader – ett paket för dig som vill optimera din hälsa med hjälp av ett skräddarsytt kosttillskottsprogram baserat på din uppmätta mineralstatus.

Hos Hälsokällan får du förutom den tydliga Analysrapporten från labbet med din kropps mineralbalans (1600kr)  även en utförlig Funktionsmedicinsk Hälsoprofil och Rådgivning där du får hjälp att skapa en personlig Handlingsplan för en mineralbalansering som tar dig till ditt hälsomål på 3-4 månader.

 

Vill du beställa Hårmineralanalys och Handlingsplan nu? Ring, 070-5739479, eller mejla Hälsokällan, info@halsokallan.eu i dag för att boka tid! Du kan göra rådgivningen till din hårmineralanalys på kliniken i Sundsvall, och den går även utmärkt att utföra på distans.

 

Beskrivning

Hårmineralanalys med Handlingsplan 3 månader är ett skräddarsytt paket med konkreta insatser som leder dig mot ett förbättrat välmående.

En hårmineralanalys ger en tillförlitlig bild över förekomsten av mineraler (15 st) och spårämnen (15 st) samt eventuell förekomst av giftiga tungmetaller (8 st) i kroppens vävnad. Det ger oss information om näringsupptag, visar hormonell balans och anger aktiviteten i ämnesomsättningen. Utifrån den informationen kan vi dra slutsatser om status och funktion i kroppens system. Framför allt ger det oss bra kunskap om vad som behövs för att göra en framgångsrik mineralbalansering.
Hos Hälsokällan kompletterar vi informationen från Hårmineralanalysen med en utförlig Funktionsmedicinsk Hälsoprofil. Den fångar upp alla aspekter i ditt välmående och din livsstil, och ger en tydlig anvisning till var vi ska fokusera insatserna för bästa resultat. På så sätt kan vi garantera en effektiv och tydlig förbättring av ditt välmående.
Vi presenterar informationen från hårmineralanalysens labbrapport och hälsoprofilen för dig under en rådgivning. Denna rådgivning kan ske på kliniken eller distans. Där planerar vi tillsammans ditt personliga mineralbalanseringsprogram i form av en personlig 3 månaders handlingsplan med ett skräddarsytt kosttillskottsprogram, samt konkreta kostråd och övriga rekommendationer för en hälsofrämjande livsstil.
Givetvis behandlar vi personuppgifter med största respekt och sekretess. Det är bara Hälsokällan som hanterar dina personliga data.
.
.

I paketet Hårmineralanalys med Handlingsplan 3 månader ingår följande:

 • en labbrapport med mineralanalysen som visar den ackumulerade förekomsten av mineraler och spårämnen samt eventuell förekomst av tungmetaller, samt en översikt av relationen/ balansen mellan de viktigaste näringsämnena, hormonell balans och ämnesomsättning
 • en funktionsmedicinsk hälsoprofil som fångar upp alla aspekter av din hälsa och ditt mående
 • en utförlig rådgivning där vi förklarar sambandet mellan dina värden och ditt mående (distans eller i klinik)
 • en personlig handlingsplan för 3 månader mineralbalansering med konkreta insatser gällande kost, tillskott och övrig livsstil

Kontakt under programmet, och efter.

Vi rekommenderar att du köper dina kosttillskott enligt din handlingsplan här hos oss. Det är ett bra tillfälle att stämma av eventuella funderingar längs din resa. På så sätt känner du dig trygg och omhändertagen hela tiden, och vi är uppdaterad inför eventuell uppföljning. 

När du jobbat med din mineralbalansering i ca. 3 månader har det hänt massor för din hälsa, och då brukar det komma funderingar på hur du ska gå vidare. Vi rekommenderar då att du bokar en Rådgivning hos Hälsokällan för att ev. förnya din handlingsplan för ytterligare 2-3 månader. Du kan också komplettera med en rådgivning om du önskar extra stöd under tiden du gör mineralbalanseringen. Ingår inte i detta paket.
.
.

Omanalys

Eventuellt rekommenderas att göra en omanalys på Hårmineralanalys efter 6 månader för att se den förändrade mineralstatusen i kroppen. 

Kan inte blod- eller urinprov berätta lika mycket som en håranalys?

Blodprov ger endast information om mineralförekomsten vid provtagningstillfället. Om du precis ätit en banan kan provet indikera en hög kaliumhalt, trots att man egentligen behöver kaliumtillskott. Håranalysen å andra sidan visar din totala halt av kalium och den faktiska lagrade mängden under en tidsperiod och inte bara vad du åt den dagen. Ett blodprov visar alltså endast med exakthet vad som finns i blodet just vid testtillfället.
Mätning av mineralhalten i urinen visar bara vad som utsöndras från kroppen – inte nödvändigtvis vad som absorberats som bränsle i kroppen.
Blod- och urinprov är med andra ord som ögonblicksbilder, medan en håranalys är som en videofilm som visar mineralsituationen i din kropp under en längre tidsperiod.