Icons Icons

Inom Traditionell Kinesisk Medicin finns detaljerade beskrivningar av olika former av cancer bevarade från ca 200 talet före Kr. men det finns tecken på att det fanns kännedom om existensen av cancer redan på 1600 talet före Kr.

På moderna sjukhus i Kina behandlas idag cancerpatienter med strålning, cellgifter och kirurgi tillsammans med akupunktur och örtmedicin. TCM behandlar inte utvecklad cancer lika effektivt som den västerländska medicinen men är mycket effektivt för att behandla biverkningar av cellgifter och strålning samt att stärka kroppens immunförsvar. TCM är också mycket bra i rehabiliterande eftervård.

 

TCM ser alltid en sjukdom/cancer som en del av en obalans i kroppen hos människan, och för den delen av det större samhälle vi lever i, inte bara som en isolerad företeelse. Man kan inte bara ”skära bort cancern” och den berörda personen fortsätter leva som förut. Då finns en större risk att sjukdomen kommer tillbaka.

Sjukdomen ses i sammanhanget med personens relation med omvärlden; till andra människor, matvanor, arbete, hemmet och miljön denne lever i. Sjukdomen måste bekämpas på nivåer av både kropp och själ.

 

Cancer måste ses i samband med de större problem som västerländska civilisationen möter, oavsett om de är ekologiska, andliga eller psykiska.

 

 

Orsaker till cancer enligt TCM

Modern PET scannings teknik avslöjar att molekylerna i levande organismer ordnas i ett kristall liknande nät och att detta nätverk utgör ett kommunikationssystem i kroppen. Information flödar längs detta kommunikations system via positroner och det har visat sig att detta system i stort sett motsvarar nätverket av meridianer som Qi flödar genom i människan enligt TCM.

 

För att förstå det kinesiska synsättet behöver vi veta vad man menar med begreppet Qi. Qi kan mycket förenklat översättas till livsenergi eller vital energi. Har vi stark Qi har vi ofta bra immunförsvar och vi känner oss pigga. Har vi svag Qi kan kroppen vara lite försvagad och vi känner oss lite tröttare. För att ha optimal hälsa är det viktigt att mängden Qi i kroppen är bra och att cirkulationen av Qi fungerar harmoniskt. Bakomliggande orsak till de flesta fall av cancer är att Qi ej cirkulerar harmoniskt i kroppen. Detta kan också leda till att blodcirkulationen stagnerar. Motsvarande vad västerländska läkare kallar ”sticky blood”, dvs att blodet levrar sig och vilket även kan leda till tex blodproppar eller andra cirkulationsproblem. När detta uppstår cirkulerar inte heller näringsämnen till våra celler korrekt och toxiner rensas ej ut ordentligt. Detta leder till att celler försvagas och toxiner ansamlas och det kan i värsta fall bidra till utveckling av cancer.

 

Andens betydelse

Känslor har en stark effekt på cirkulationen av Qi i kroppen. Medan känslor är en del av ett normalt och hälsosamt liv så kan de för svaga kroppen om de blir för dominanta.

Långvariga emotionella problem – såsom stress, ilska, depression, oro, sorg påverkar och försvagar våra organ och påverkar cirkulationen av Qi i kroppen.

Framförallt återhållna känslor, kan leda till att cirkulationen av Qi stagnerar som i sin tur kan bidra till utveckling av vissa cancerformer.

 

 

Kostförändringar ett avgörande steg

Ytterligare ett problem är dålig kost. Forskning visar att vissa livsmedel främjar cancer och andra hjälper till att förhindra det. När vi intar mat med dålig kvalitet enligt TCM kan den inte brytas ned och omvandlas till Qi och Blod på ett bra sätt utan istället bildas vad man kallar fukt och flegma/slem. Fukt och slem kan bidra till högt kolesterol eller andra fetthaltiga avlagringar som i sin tur blockerar cirkulationen av Qi och ett bra flöde av näringsämnen in i cellerna samt utsläppet av gifterna ut ur cellerna. Detta kan bidra till utvecklingen av cancer.

Ett livsmedel som bildar fukt och slem i kroppen är socker och forskare vet nu att höga blodsocker och höga insulinnivåer i blodet triggar cancercellers tillväxt på olika sätt. Man misstänkte detta redan på 1800-talet och Otto Warburg forskade kring det i början av förra seklet. Han tilldelades nobelpriset i medicin 1931 för sina upptäckter att cancerceller är beroende av socker (glukos).

 

Den särskiljande aspekten i TCM är att en persons idealiska kost beror på dennes inre tillstånd. Te x om en person har brist blod behöver denne äta livsmedel som stärker blodet. En person vars cancer orsakats av slem behöver äta livsmedel som skingrar slem och torkar upp. Kosten är skräddarsydd för varje enskild person.

 

 

Hur hjälper örtmedicin, akupunktur och Medicinsk Qigong?

TCM spelar en extra roll i behandling av cancer. Det behandlar biverkningar av konventionella behandlingar, hjälper till att kontrollera och reducera smärta, illamående och stärker immunförsvaret.

 

Akupunktur

Vid cellgiftsbehandling kan kroppens immunförsvar ibland försvagas så mycket att cellgiftsbehandlingen måste avbrytas. Man har i studier sett att akupunktur stärker immunförsvaret kraftfullt och ökar de vita blodkropparna och därmed kan hjälpa människor att fortgå cellgiftsbehandlingen.

Strålningsterapi kan leda till inflammatoriska tillstånd och torrhet, ofta till muntorrhet (Xerostomia), samt svaghet vilket också behandlas framgångsrikt med akupunktur.

 

Örtmedicin

Örtmedicin ordineras rutinmässigt tillsammans med cellgiftsbehandling för att förbättra dess effektivitet och stödja lever, njurar och immunförsvar. Örterna hjälper till att öka produktionen av vita blodkroppar och därmed immunförsvaret. De vita blodkropparna kan också hjälpa till att identifiera de sjuka cellerna. Det är viktigt att bibehålla ett starkt immunförsvar i kampen mot cancer. Örtmedicin är också effektivt i behandling mot illamående.

Många örter har identifierats som om de besitter en ”anti-tumör” effekt och vissa av dessa örter används i våra syntetiskt framställda läkemedel mot cancer.

Till skillnad från cellgifter skadar dessa örter inte de friska cellerna och de kan intas under lång tid för att hjälpa till att förhindra återfall av cancer.

 

Medicinsk Qigong

Qi Gong har upprepade gånger visat sin effektivitet i att stärka immunförsvaret; kampen mot trötthet, depression och biverkningar av cancerbehandlingar; och framkalla en känsla av välbefinnande. Cancerpatienter som genomgår onkologisk intervention bör uppmuntras att delta i Qi Gong träning, inom ramen för vad de orkar, särskilt i grupp, för att upprätthålla ett bra träningsprogram och minska stress och trötthet. I förebyggande syfte är Medicinsk Qigong en utmärkt träningsform för att harmoniera cirkulationen av Qi kroppen och harmoniera känslorna.

 

 

Slutsats

Traditionell Kinesisk medicin ser på cancer som en del av en obalans av hela människan, och av det större samhället vi lever i. Det erbjuder många beprövade metoder för, att bistå den västerländska sjukvårdens metoder, att hjälpa personer med cancer bekämpa sjukdomen på nivå av både kropp och själ.

 

 

Några grundläggande råd för att upprätthålla en harmonisk cirkulation av Qi kroppen samt att behålla stark Qi i kroppen::

  • Träna Medicinsk Qigong varje dag.
  • Viktigt med regelbundna sömnvanor. Gå gärna och lägg dig före 22.00.
  • Håll regelbundna matvanor.
  • Undvik socker!
  • Ät bra mat (helst ekologiskt, mindre kött och mejeriprodukter, ät lite rå mat och skaldjur).
  • Undvik stress.
  • Skratta ofta och framförallt undvik återhållna känslor !