Icons Icons

Konfucianismen betonar en moralisk kod för samhället, familjen och individuellt uppförande. Från och med Han-dynastin (206 f Kr. – 220 e Kr) var alla som ansökte till att bli en ämbetsman, tvungna att genomgå statliga prov, vilka utförligt testade deltagarnas förståelse av de konfucianska klassikerna och deras moralkoder.

 

Kultivering uppnås genom inre transformation hos människan. Genom att kultivera kärlek och medkänsla i hjärtat och genom att leva hedervärt i vardagen.
Att kultivera sin moral är en process av självförståelse genom själviakttagelse för att lära sig om den mänskliga naturen och att utveckla sitt medvetande.De fem dygderna anses vara lika elementära faktorer hos människan som de faktorer som bildar naturlagarna, ”Moral och uppförande är inget annat än naturens ordning”.

 

I österländska samhällen finns det en tendens att placera dygd över förmåga eftersom Konfucianerna fäster stor betydelse till moral och till relationen mellan dygd och förmåga.

 

A man of ability, however, who is not benevolent and wise, will use his ability to foster wicked thoughts and wild ambition which will encourage his hypocritical and eccentric deeds; consequently his ability intensifies his mistakes and evils.

Dong Zhongshu

Konfucius budskap kan sammanfattas i några få begrepp; medkänsla och visdom. Att älska och bry sig om andra är medkänsla/medmänsklighet (Ren). Att ha insikter, inte minst om sig själv, är visdom (Zhi). Andra moraliska värden som var viktiga för Konfucius var; rättfärdighet (Yi), lojalitet (Xin), rätt uppförande (Li). Det finns en ordning och prioritering inom de 5 dygderna; Ren (medkänsla, kärlek), Yi (rättfärdighet), Li (rätt uppförande), Zhi (visdom) och Xin (trohet, lojalitet).

 

 

Bilden nedan visar de Konfucianska dygderna illustrerade av de artiga herrarna i förgrunden som exemplifierar kvaliteten på ”respektfull vördnad.” Gruppen under trädet visar hur människor kan leva harmoniskt tillsammans om de är kultiverade. Bonden som går ifrån den sovande figuren i blått (övre högra) visar dygden att ”veta vad som är fel och förbjudet”- i det här fallet en tupplur i middagstid…