Icons Icons

När vi närmar oss våren träder vi enligt 5 elements cykeln in i träelementet. De organ som är mest aktiva i vår kropp under denna tid är levern och gallblåsan. Levern har en funktion av att upprätthålla den fria cirkulationen av Qi och Blod i kroppen. För kvinnan spelar levern en extra viktig roll eftersom den är betydande för menstruationen och vårt välmående under menstruationen. Levern lagrar blodet och förser Uterus med blod. Den har också en betydande roll när det gäller balansen i känslolivet och den mentala sfären.

Nei Yang Gong är ett kraftfullt verktyg att använda sig av genom livet för att befrämja eller behålla god hälsa men även vid tillfrisknande från sjukdomar. Nei Yang Gong stärker kroppens funktioner, de inre organen, musklerna, senorna och skelettet samt reglerar cirkulationen av Qi och Blod i kroppen. Träningen innebär att du använder ditt sinne och tankar positivt och håller ditt sinne klart och stilla. Du får en ökad sinnesnärvaro som leder till en djupare stillhet, mer balanserade känslor och ett gladare sinne.

 

Undervisningen i Nei Yang Gong innefattar två dynamiska metoder, självmassage och en stilla, meditativ metod. Varje dynamisk metod består av 2 delar med vardera 6 rörelser. De 12 första rörelserna utgör den första nivån av Qigong vilken är tillgänglig för alla, både nybörjare och erfarna utövare. Nei Yang Gong är ett kraftfullt verktyg att använda dig av genom livet, både när det gäller att behålla och befrämja god hälsa men även vid tillfrisknande från sjukdomar.

 

Nu är datum för vårens kurser utsatt! Läs mer och anmäl dig under kurser. Läs om Nei Yang Gong under Qigong.

 

Helgkurs för nybörjare,  23-25 mars

Under helgkursen kommer du att lära dig de första två stegen i Nei Yang Gong som heter Yi Jing Xing Qi Fa. Yi Jing Xing Qi Fa består av 12 stycken rörelser vilka kombineras med speciella andningstekniker och inre visualisering. Vi kommer dessutom att gå igenom grunderna i den stilla, meditativa delen, Song Jing Zhu Ji Fa, där du lär dig olika tekniker för att reglera cirkulationen av Qi och Blod med hjälp av sinnet.

 

Helgkurs för träningsgrupp steg 1-2,  21 -22 april

Under denna intensivhelg kommer vi att förfina och fördjupa våra rörelser i Yi Jing Xing Qi Fa samt fördjupa oss ytterligare i Song Jing Zhu Ji Fa. Ju mer vi förfinar våra rörelser och stillar vårt sinne desto djupare kommer vi i Qigongens effekter.