Icons Icons

Hur vanligt är allergi?

Vår och sommar är härliga tider för de flesta av oss. Ljuset kommer tillbaka efter den långa mörka vintern och solen värmer gott. För ungefär var femte svensk kan dock hela perioden eller delar av den bli en plåga. Så många svenskar är det nämligen som lider av pollenallergi. Räknar man dessutom in alla som lider av icke årstidsbunden allergisk rhinit, tex allergi mot pälsdjur, mögel eller kvalster så blir siffran naturligtvis än högre. Nära 40% av sveriges befolkning mellan 16 och 84 år anser själva att de har allergiska besvär och tendensen är ökande. Allergierna har mer än fördubblats de senaste 30 åren.

Symtomen vid luftburen allergisk rhinit (tex pollenallergi) kan skilja sig från person till person men typiskt är rinnande och kliande näsa, röda, kliande och svidande ögon samt nysningar.

Kroppens immunsystem fungerar som försvar mot alla de otaliga partiklar som vi andas in, äter och rör vid. Allergener är de partiklar som hos vissa personer via immunförsvaret utlöser en allergisk reaktion. Detta sker via antikroppar som cirkulerar i våra kroppsvätskor. De hjälper till att oskadliggöra ”oönskade gäster”. Viktigast i detta sammanhang är antikroppen IgE. När ett allergen andas in av en allergisk person sker en rad reaktioner och IgE-antikroppar mot detta ämne produceras. Efter IgE-produktionen förflyttar sig dessa antikroppar till så kallade mastceller, som det finns speciellt mycket av i näsan, ögonen, lungorna och i mag- och tarmtrakten. IgE-antikropparna fäster sig på mastcellernas yta och väntar på sitt särskilda allergen. Vid nästa tillfälle som allergenet kommer in i kroppen startar antikropparna igång process som leder till frisättning av histamin från mastcellerna och skapar en allergisk reaktion.

Det vanliga är att man behandlar detta med antihistaminer och/eller nässpray med corticosteroider. Dessa medel tar ner de allergiska reaktionerna men är bara symtomlindrande och bidrar inte till läkning av grundproblemet. De har också vissa biverkningar som t ex trötthet.

Akupunktur, som del av den Traditionella Kinesiska Medicinen (TCM) erbjuder en i de flesta fall effektiv behandling mot allergisk rhinit utan biverkningar.
En av de stora skillnaderna mellan västerländsk och traditionellt kinesisk behandling av allergisk rhinit är att man som akupunktör inte fokuserar på specifika allergener. Det spelar ingen roll om allergin är mot pollen, pälsdjur eller mögel. Det intressanta är istället vilken respons din kropp skapar mot allergenet i fråga, d v s hur dina specifika symtom ser ut.

Många av symtomen vid allergisk rhinit utspelar sig i näsan. Enligt kinesisk medicin är näsan en förlängning av lungan, vilket ju också stämmer om man tänker sig lungan som hela andningsvägen lunga, luftrör, näsa. När lungan och andningen fungerar som de ska så är också näsan fri och luktsinnet utmärkt.
Specifikt för den Traditionella Kinesiska Medicinen är dock att man alltid ställer en individuell diagnos för att utröna underliggande orsaker till obalansen i lungan samt det allmänna tillståndet. Behandlingen syftar sen till att både dämpa akuta symtom och läka underliggande obalanser.

Eftersom akupunktur är ett holistiskt system behandlas hela människan, inte bara den sjukdom man söker för. Genom att balansera och korrigera Qi där det behövs får man oftast även andra övergripande positiva hälsoeffekter.

Laboratoriestudier av patienter som fått akupunturbehandling mot allergisk rhinit har visat att IgE-nivåerna sjunkit, vilket också gett en lägre frisättning av histamin.

För bästa och mest hållbara effekt av årstidsrelaterad allergi bör man starta upp en akupunkturbehandling minst två månader innan allergisäsongen. Studier visar att man i vissa fall kan behöva göra om behandlingen inför varje säsong. Många av våra patienter vittnar dock om att så inte alltid är fal

Hur ser man på allergi inom TCM?

TCM har beskrivit vad som kan störa Lungans funktion under flertusenårig tradition och orsakerna bakom allergisk rinit återfinner vi främst på tre olika områden; viss konstitutionell svaghet, externa orsaker samt faktorer förknippade med livsstilen, i första hand felaktig kost men även felanvändning av mediciner.

Inom TCM ser man kroppen som ett energisystem. Qi – livsenergin – skall flöda i vissa banor och i specifika riktningar för att försörja kroppen med näring och energi så att alla processer kan ske harmoniskt. Enkelt förklarat så skapas sjukdom genom att något eller några av dessa flöden (meridianer) störs. Genom att sätta nålar, eller på annat sätt stimulera specifika punkter på kroppen, kan man normalisera flödet och därmed ge kroppen goda förutsättningar att bli frisk igen.
Enligt TCM och 5 elements teorin är Magen och Mjälten ”moderorgan” till Lungan och ska stödja och nära Lungan. Begreppet Mage och Mjälte syftar främst till matsmältningen och detta innebär att mat- och ätvanor är viktiga för att kunna stödja och ge rätt näring till Lungan för att i sin tur stödja dess funktioner.
Eftersom vi alla är olika är det svårt att standardisera vad som är bra att äta och inte bra att äta. Man kan i princip äta allt, såvida man inte påverkas negativt av det man äter eller dricker. Får man störningar, tex illamående, lös avföring, halsbränna etc är det exempel på att man ätit eller druckit det som inte är bra för just mig.
Generella kostråd kan vara att inte äta rå, kall föda eller att dricka kalla drycker. Magen och Mjälten tycker om varm mat. Ät varierat och helst mycket gröt, soppor och grytor. Ät också en stor andel säd och grönsaker.

Minska stress

Stress, både känslomässig och fysisk, är en vanlig orsak till olika besvär och när det gäller allergier och astma kan man ofta se hur stress påverkar andra organ som sedan stör Lungan. Speciellt viktigt är det att gravida (påverkan på fostret) och barn inte får för mycket av stress.

 

Närhet

Inom 5 elements teorin tillhör Lungan metall elementet. Lungan beskrivs som att den ”öppnar sig i näsan”, regerar över ytan (tex. huden), kommunicerar med Himlens Qi och reglerar andningsrytmen. Känslan som förknippas med metall elementet är sorg och Lungan påverkas speciellt av sorg och saknad och kan störas om våra mest grundläggande behov inte tillgodoses såsom närhet. Spädbarn bör få så mycket fysisk närhet som det går.

Andas lugnt genom näsan och andas frisk luft
Försök att inte andas genom munnen utan träna på att andas lugnt genom näsan. Undvik också så mycket du kan miljöer med mycket positiv jonisering, tex utrymmen med mycket elektronisk apparatur.

 

Vila tillräckligt

Lungan kallas ”det känsliga organet” inom TCM och ett sätt att hjälpa Lungan är att få tillräckligt med vila. Lungan är ett organ som är beroende av kraft och är känslig för om man inte har tillräckligt med energi. En generellt bra sömnvana är att lägga sig tidigt och gå upp tidigt. Att göra det är inte så lätt om man är präglad av moderna västerländska kulturer men inom kinesiskt tänkande är det klokaste man kan göra att följa med i naturens lagar och det ständiga flödet i växlandet mellan Yin och Yang. I naturen kan man observera en ständig växling mellan Yin och Yang. När Yang, som förknippas med ljus och aktivitet, får pågå kommer den till slut att övergå till Yin, som förknippas med mörker och passivitet. Metall elementet och Lungan karakteriseras bl. a. av att vara det som inleder Yin-rörelsen. I naturen kan vi se det när sommar över går i höst. Att inleda Yin rörelsen är att på kvällen eller under hösten minska och dämpa aktiviteterna och händelserna som ägt rum under dagen och sommaren när dagarna och ljuset dröjer sig kvar längre. Att inleda Yin rörelsen är att följa denna förändring och inse att vila och stillhet är lika viktigt som aktivitet.

Källa: Peter Torsell