Icons Icons

Upplev Qigongens helande kraft, Andlig återhämtning och inre stillhet.

Qi Gong är en av skatterna i den Kinesiska kulturen och består av metoder som utvecklats för att hjälpa människan att upprätthålla hälsan och uppnå upplysning genom fysisk, mental och andlig kultivering.  Qi Gong innebär att vi arbetar med kroppens tre delar; Jing, Qi och Shen.

På kinesiska betyder Jing essens och representerar den fysiska kroppen. Den fysiska kroppen är vår struktur – behållaren som håller vår viktiga livsenergi, vår Qi-kropp och vår andliga kropp. Qi översättes som vital energi, livsenergi, som cirkulerar i universum samt i din kropp. Ditt andetag är djupt kopplat till Qi-kroppen. I Qigong stärker vi vår Qi-kropp genom att arbeta med andningen för att öka vår vitala energi eller livskraft.

Shen betyder ande och representerar vår andliga kropp. I allmänhet är vårt sinne relaterat till vår Shen. Om vi ägnar för mycket uppmärksamhet åt den yttre världen, alltid tittar utanför oss själva, försvagar vi vår Qi. När vi tränar Qigong lär vi oss att vända uppmärksamheten inåt för att bevara vår andliga energi.

 

Genom en medveten andning och speciellt utformade rörelser stärks och revitaliseras de inre organen, kroppens alla celler, musklerna, senorna och skelettet. Det sympatiska och parasympatiska nervsystemet balanseras. Qi Gong är en inre träning som innebär att Anden stärks, du håller ditt sinne klart och stilla och sänker stressnivån i kroppen.

 

 

Nei Yang Gong 

är en Medicinsk Qigong vars historia sträcker sig tillbaka till slutet av 1500- och början av 1600-talet. Nei Yang Gong består av ett omfattande och komplett system av övningar, speciellt utformade rörelser, andningstekniker, inre visualisering och meditation. Genom att förena dessa komponenter balanseras Yin Yang i kroppen och cirkulationen av Qi/Blod genom meridianer, ryggraden, muskler och leder korrigeras.

Medicins forskning har bedrivits på Nei Yang Gong sedan 1949 och man har påvisat läkande resultat på ett 80-tal sjukdomar. Nei Yang Gong används idag på ca 750 sjukhus i Kina.

 

Under helgkursen

kommer vi att lära oss de 6 första rörelserna, andningsteknikerna och inre visualiseringen i metoden Yi Jin Xing Qi Fa (Metoden som stärker musklerna och reglerar Qi). Yi Jin Xing Qi Fa är uppdelad i 2 grupper med 6 rörelser i varje pga att olika andningsmetoder tillämpas för att nära både Yin Qi och Yang Qi i kroppen.

Vi kommer också gå igenom den stilla, meditativa delen, Song Jing Zhu Ji Fa, där vi lär oss olika tekniker för att reglera cirkulationen av Qi och Blod i kroppen med hjälp av sinnet.

 

För de som repeterar rörelserna ger det en möjlighet att gå djupare in i rörelsen, andningen och den inre visualiseringen.

Ju mer vi förfinar våra rörelser och stillar vårt sinne desto djupare kommer vi i Qigongens effekter.