Icons Icons

HISTORIA

Liu Guizhen var engagerad i den kommunistiska revolutionskampen men ådrog sig allvarliga hälsoproblem i form av bl a tuberkulos. 1948 återvände han därför till sin hemby för rehabilitering och råddes när han kom hem att lära sig Medicinsk Qigong av sin farbror, som var den 5:e arvtagaren av Nei Yang Gong. Det berättas att han efter 102 dagars träning var fullt återställd och kunde återvända till sitt arbete. Detta gjorde att han ville sprida denna kunskap och blev på så sätt sin farbrors elev och därmed den 6:e arvtagaren till Nei Yang Gong.

1949

bröt Liu Guizhen mot den gamla traditionen och började att lära ut Nei Yang Gong till patienter på sin arbetsplats. Resultaten blev så lyckade och människor från hela provinsen sökte sig till honom för att få behandling. Detta resulterade i att det 1:a sanatoriet, Qigong Research Department, bildades och Liu Guizhen fick i uppgift att lära ut Nei Yang Gong till främst soldater som led av dålig hälsa och sjukvårdspersonal.

1951

redogör Liu Guizhen för resultaten inför lokala myndigheterna och får ett positivt gensvar. Det 2:a sanatoriet bildas.

1953

bildades ett forskningsteam som hade i uppgift att utforska metoden djupare och etablera den på sjukhus. Man använde sig av en testgrupp på 300 personer med olika matsmältningsproblem över en 100 dagars period. Resultatet blev att 95 % av testgruppen tillfrisknade fullständigt. Detta ledde till att de Kinesiska Myndigheterna beslöt om vidare forskning och att Nei Yang Gong metoden skulle användas i Kina.

1954

fick Liu Guizhen möjlighet att etablera en Qigongklinik i Tangshan där de fortsatte att få mycket lyckade resultat av Qigongterapi.

1955

fick Qigong centret i Tangshan motta en utmärkelse av hög nivå av de Kinesiska myndigheterna och Nei Yang Gong introducerades på flera sjukhus runt om i Kina.

1956

bildas Beidaihe Qigong Rehabilitation Hospital and trainingcenter  i Hebeiprovinsen. Institutet blir center för Qigongbehandlingar i Kina. Många av de tidigare patienterna inkluderar högt stående regeringsmän.

1959

hålls det första nationella mötet av Departementet för Allmänhetens Hälsa i Beidaihe, för utbytande av erfarenheter inom qigong. Omkring 64 grupper från 17 olika provinser, kommuner och självstyrande regioner deltog (34 mästare inom Taiji och Qigong). Man utbytte erfarenheter och gick igenom 3492 patienthistorier som berörde 24 olika sjukdomar. Man fann att Nei Yang Gong som behandlingsmetod hade mycket god effekt.
Under kulturrevolutionen 1966-1976 stängdes alla dessa institut och sanatorier (Kinas traditionella kultur bannlystes). En del av dem, bl a det i Beidaihe, kunde efter dess slut öppnas igen. Idag har institutet utbildat terapeuter till ca 600 sjukhus runt om i Kina. Idag ingår Nei Yang Gong i läkarutbildingen vid Beijing University.

Nei Yang Gong används idag till att behandla över 80 olika medicinska åkommor och har även använts i den Kinesiska regeringens rymdprogram.

Tyvärr avlider Liu Guizhen år 1983 men hans minne och kunskap vårdas av hans dotter Mdm Liu Yafei som är den 7:e arvtagaren av Nei Yang Gong. Hon fortsätter sin fars goda  arbete och driver Institutet vidare. Dr. Liu Yafei är en ofta anlitad läkare och Qigongterapeut både i Kina och utomlands. Hon och hennes medarbetares insatser har lett till att institutet flera gånger fått lovord och 1985 utsågs det till ” The National Teaching Base of Medical Qigong”. På institutet bedrivs idag en kvalificerad utbildningsverksamhet jämsides med klinisk verksamhet och forskning. Nei Yang Gong står under kontroll av det Kinsesiska hälsovårdsministeriet.  1986 restes en kopparstaty till minne av Liu Guizhen och för att fira 40 år för Beidaihe Qigong Rehabilitation Hospital av den Kinesiska regeringen.

 

Under sin levnadstid producerade Liu Guizhen 2 stycken böcker om Qigong och Qigongbehandlingar som blivit klassiker. En av dem; Qigong Liao Fa Shi Jian (The Practice of Qigong Therapy), innehåller resultat av vetenskaplig forskning under 10 år. Boken översattes till 14 språk och trycktes även i partiorganets tidning. Enligt många är denna bok ”grunden till Medicinsk Qigong”.

Liu Guizhens bidrag var inte bara att presentera Nei Yang Gong till allmänheten utan även att återställa andra populära Qigongmetoder och att applicera dem till behandling. En osjälvisk handling som breddat vägen för denna rörelsekonst som räknas som vetenskap i Kina.

​​​

​Liu Ya Fei 刘亚非

Liu Ya Fei (1955) är dotter till Liu Gui Zhen, grundaren av National Medical Qigong Hospital and Training Centre, och den 7:e arvtagaren till Nei Yang Gong Metoden.
Liu Ya Fei är överläkare och Vice Direktör för National Medical Qigong Hospital and Training Centre och ansvarig för hela det medicinska och terapeutiska arbetet, inklusive forskningen, och jobbar med patienter i sitt yrkesutövande dagligen.

Liu Ya Fei är direktör för nationella kinesiska tidningen för Qigong, Qi Gong Za Zhi, samt direktör för Qigong Research Department. Liu Ya Fei är även ansvarig för utbildningen inom Medicinsk Qigong vid universitetet i Beijing för Traditionell Kinesisk Medicin.
Dr. Liu Ya Fei är en högt respekterad Qigonglärarinna och läkare i Kina och Japan men har under de senaste åren blivit mycket välkänd runt om i Europa och USA pga sin expertis. Liu Ya Fei är eftersökt i ett dussintal länder och reser idag världen runt, bl a USA, Japan, England, Tyskland, Frankrike, Italien, och Spanien och undervisar i Nei Yang Gong metoden.

 

 

Taiji Quan

Under ledning av Taiji Quan mästaren Feng Yijian erbjuder centret undervisning i Yang-,  Chen- och Wu stilen inklusive dess vapenformer och Pushing hands.

 

 

Li Jingwu

(1912-1997) var på -40 talet en av de så kallade ”Fem Tigrarna” i Kina. från 1959 verkade han som Taiji Quan lärare på Beidaihe Qigong Rehabilitation Hospital och blev Liu Yafei´s och Feng Yijian´s lärare. Li Jingwu hade en starkt utvecklad Neigong (inre styrka/träning) och var välkänd för sin ”Gudang Qi” – sin förmåga att ”knuffa” sina motståndare flera meter utan att använda mer än sin inre Qi och ett ljud.